BARISTA COFFEE 西雅圖極品咖啡

濾掛.濾泡咖啡

西雅圖星光燦爛濾泡咖啡

  • 簡介:100%純研磨咖啡-深烘焙
  • 規格:10g/10入

ESP 濾泡咖啡-尼加雪芙

ESP NIcacheffe Blend

  • 簡介:100%純研磨咖啡-中深焙
  • 規格:每包7克/20包入

西雅圖晨間陽光濾泡咖啡

  • 簡介:100%純研磨咖啡-中烘焙,熱水萃取,冷藏冰釀
  • 規格:10g/10入

ESP 濾泡咖啡-瓜地馬拉酒香咖啡

ESP NIcacheffe Blend

  • 簡介:100%純研磨咖啡-中淺焙
  • 規格:每包7克/20包入