BARISTA COFFEE 西雅圖極品咖啡

食品&飲料

貝瑞斯塔極品咖啡蛋捲

Barista Coffee Egg Rolls

  • 簡介:濃郁咖啡風味點心
  • 規格:每盒8包/各5支

西雅圖草本精華飲

Herbal Essence Drink

  • 簡介:天然漢方草本食材,甘醇順口,無化學添加物
  • 規格:20ml/30包